Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Plaquette op bankje Bataviaplantsoen vraagt aandacht  voor campagne zelfmoordpreventie

Maastricht woensdag 21 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Trichterveld] Vanaf woensdag 21 juni zijn er op 20 verschillende bankjes in de openbare ruimte plaquettes te zien van de 113 campagne voor zelfmoordpreventie. De bankjes zijn te herkennen aan de plaquette met de tekst 'Een goed gesprek begint met iemand écht zien', het 1K Z1E J3-logo en een QR-code. Praten over zelfdoding is voor veel mensen moeilijk, maar kan enorm opluchten. Doel is dan ook het taboe te doorbreken. In de wijk Mariaberg is een plaquette geplaatst op een bankje op het Bataviaplantsoen in deelbuurt Trichterveld.

Via de QR-code op de plaquette komen mensen terecht op de website van 113 zelfmoordpreventie waar ze verhalen vinden van mensen die met zelfmoordgedachten hebben geworsteld. Ook kunnen bezoekers via een telefoonnummer en chatmogelijkheid in contact komen met iemand die naar hun verhaal kan luisteren. Praten erover kan namelijk enorm opluchten. De campagne biedt tevens trainingen voor mensen die suïcide bij anderen willen voorkomen. Inmiddels zijn op meer dan 1000 bankjes in heel Nederland een plaquette geplaatst.

Gemiddeld sterven per dag 5 mensen aan zelfdoding in ons land. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die met suïcidegedachten rondloopt, er met niemand over heeft gepraat. Vandaar dat het bespreekbaar maken hard nodig is en blijft. Met de plaquettes hoopt wethouder Bastiaans de drempel te verlagen voor mensen: "Praten over je problemen en gedachten kan enorm opluchten en het begin zijn van hulp en herstel. Hoe moeilijk het ook kan lijken, neem iemand in vertrouwen. Heb je niemand in je omgeving bel dan met de hulpverleners van de 113 zelfmoordpreventie. Zij zijn er om naar je te luisteren. Vermoed je dat iemand anders worstelt met suïcidegedachten? Vraag dan oprecht hoe het gaat. Luisteren naar een ander is heel belangrijk."

De bankjes met de plaquettes zijn naast Mariaberg ook te vinden in andere wijken en buurten in Maastricht: Schepen Helgersstraat, Severenplein, Heerderbroek (2 bankjes), Vijverdalseweg, Ramershaag, De Distele, Sorbonnelaan, Langs de Maas ter hoogte van Ceramique (2 bankjes), Miradorplein, Beatrixstraat, Ruyterstraat, Weidmanstraat, Fons Olterdissenstraat, Taliënruwe/Malbergsingel (2 bankjes), Roemerstraat en Bieslanderweg.

Plaque mounted on bench at Bataviaplantsoen is drawing attention to the 113 Campaign for Suicide Prevention

Maastricht Wednesday, June 21, 2023 | Mariaberg > sub-district of Trichterveld] Beginning Wednesday, June 21, plaques from the 113 Campaign for Suicide Prevention will be placed on benches in 20 different public spaces. These benches can be identified by a plaque that reads "A good conversation starts with really seeing someone" and a QR code. Talking about suicide is difficult for many people, but it can be very relieving. The goal is to break the taboo. In the Mariaberg area, a plaque is mounted on a bench at Bataviaplantsoen in the Trichterveld subdistrict of Mariaberg.

The QR code on the plaque provides visitors access to the 113 Suicide Prevention website, where they can find stories of individuals who have faced suicidal thoughts. Visitors have the option to contact someone who can listen to their story via phone or chat. In fact, discussing one's problems can be extremely relieving. The campaign also provides training for individuals looking to prevent suicide in others. Currently, over 1,000 benches throughout the Netherlands feature a plaque.

On average, 5 people a day die of suicide in our country. Research shows that half of the people walking around with suicidal thoughts have not talked to anybody about it. Hence, making it discussable is and remains much needed. With the plaques councilwoman Bastiaans hopes to lower the barrier for people: "Talking about your problems and thoughts can be enormously relieving and the beginning of help and recovery. No matter how difficult it may seem, confide in someone. If you don't have anyone close to you call the counselors at 113 Suicide Prevention. They are there to listen to you. Do you suspect someone else is struggling with suicidal thoughts? Then sincerely ask how things are going. Listening to others is very important."

In addition to the Mariaberg, benches with plaques can also be found in a number of other neighborhoods and districts in Maastricht: These locations include Schepen Helgersstraat, Severenplein, Heerderbroek (two benches), Vijverdalseweg, Ramershaag, De Distele, Sorbonnelaan, along the Meuse near Ceramique (two benches), Miradorplein, Beatrixstraat, Ruyterstraat, Weidmanstraat, Fons Olterdissenstraat, Taliënruwe/Malbergsingel (two benches), Roemerstraat, and Bieslanderweg.