Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Woonpunt verduurzaamt overige woningen in Mariaberg

[Maastricht 14 maart 2023| Mariaberg] Woonpunt verbetert voor het einde van 2028 de energieprestatie van haar woningen met een E, F en G label naar minimaal label A. Dat zijn zo'n 3.000 woningen. Gemiddeld pakt de woningcorporatie 600 woningen per jaar aan. Woonpunt wil de werkzaamheden laten uitvoeren door meerdere marktpartijen en is gestart met de aanbesteding van deze opdracht. Mariaberg is één van de wijken waar Woonpunt met de verduurzaming aan de slag gaat.

Mariaberg

Woonpunt renoveerde in Mariaberg eerder 142 gezinswoningen uit 1932. Na de renovatie kregen deze woningen energielabel A en kunnen ze weer een halve eeuw mee. Onderdeel van de verduurzaming was vlasisolatie in de daken. Het is de eerste keer dat een woningcorporatie vlasisolatie op deze schaal toepaste in Limburg. Met de renovatie was destijds een investering van € 5,5 miljoen gemoeid. Het project werd uitgevoerd door aannemer BAS Bouw uit Maastricht. De destijds verduurzaamde woningen behoren tot het Maastrichts cultuurgoed. Met de nieuwe afspraken is het de bedoeling dat ook de rest van de woningvoorraad in de wijk wordt aangepakt.

Project van start middels aanbesteding

Woonpunt anticipeert bij deze aanbesteding al op de Europese aanbestedingsvoorwaarden, die naar verwachting op korte termijn ook voor corporaties gaan gelden. Aannemersbedrijven kunnen tot 14 maart een verzoek doen om deel te nemen aan de eerste fase van de aanbesteding. Aan de hand van diverse randvoorwaarden en selectiecriteria worden partijen geselecteerd voor de tweede fase van de aanbesteding, waarna op basis van verschillende gunningscriteria de definitieve partijen worden gekozen. Een woordvoerder van Woonpunt heeft de redactie van mariaberg.eu laten weten dat bewoners in Mariaberg geïnformeerd zullen worden zodra hun woningen aan de beurt zijn.

Buitenkant verduurzamen

Bij de seriematige verduurzaming wordt met name de schil van de woningen aangepakt zoals het isoleren van de spouw, het plaatsen van kozijnen met HR++-glas en dak- en vloerisolatie. De definitieve gunning zou moeten plaatsvinden op 26 juli 2026. Naar verwachting gaat het project van start vanaf september 2023. 

#woonpunt #verduurzamen